emprenedoriaINversa


                                             
Que es emprenedoriaINversa?
Es un programa que combina acompanyament personalitzat en els projectes amb el “Learning by doing”

Que et dona aquest programa?
Evita la solitud i la pèrdua de temps en la presa de decisions per afrontar projectes de creació de nous models de negoci i emprenedoria, mitjançant  acompanyament en totes les etapes del seu itinerari.

A qui va dirigit?
A totes aquells emprenedors que tenen una idea, un nou model de negoci o un projecte i el volen desenvolupar per poder-lo treure al mercat amb seguretat i en el mínim temps possible.

Quin es el seu valor afegir?
Pensat perquè el participant estigui acompanyat i prengui decisions en el entorn de altres emprenedors, aprofitant el coneixement comú i la opinió i debat entre tots. Sempre recolzat per l’ acompanyament de professionals amb coneixements empresarials pràctics i una biblioteca empresarial de suport.

Com ho farem?
Amb un model de cinc mesos, combinant les sessions setmanals comunes amb temàtiques del programa i mentorìng privat quinzenal per cada equip amb mentors assignats al projecte. Tot recolzat pel CAMPUS virtual de INpulsa que permetrà estar en contacte 24/24 hores amb la resta de emprenedors del programa i amb els diferents mentors.

Que s’obté al finalitzar?
Un projecte, coherent, factible i viable, modelitzat a traves de un Business Plan, Resum executiu, preparació per presentar a inversió i en condicions de fer la primera factura.                                    Per mes informació      inpulsa@inpulsa.eu